Příměstské tábory 2019

Milí rodiče a přátelé!

 

Díky získání nové dotace přicházíme i v letošním roce v rámci projektu Děti v akci II. (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007908) s nabídkou letních příměstských táborů, které se budou konat v Zákolanech a blízkém okolí.

Příměstské tábory probíhají od pondělí do pátku, vždy od 8.00 ráno (kdy je přivezete na základnu) do 18.00 večer (zase si je na základně vyzvednete).

Díky financím z dotace vám můžeme tuto táborovou službu poskytnout zdarma. Jediné, co od Vás budou děti potřebovat, je jídlo na celý den, případně nějaké kapesné a podle programu tábora peníze na vstupné a dopravu na výlety.

Na tábory přijímáme děti od 1. třídy a dál a není podmínkou navštěvování naší Zákolanské ZŠ. Mohou se tedy přihlásit i děti Vašich známých nebo rodinných příslušníků. Naše služby mohou zkrátka využít všichni, kteří hlídání v létě potřebují, aby mohli pracovat.

Jelikož se jedná o činnost, která je financována z dotace, je nutné, abyste vy – rodiče – s námi spolupracovali v administrativních záležitostech. Bude třeba přinést potvrzený speciální formulář od zaměstnavatele, či příslušného úřadu (ÚP, studijní oddělení, ČSSZ), vyplnit Monitorovací list a Smlouvu o péči o dítě na táboře. Všechny tyto dokumenty dostanete do rukou včas již před začátkem tábora a odevzdávat je budete první den nástupu dětí na tábor.

 

Stejně jako v loňských letech, nabízíme i letos 4 turnusy.

O závazné přihlášky si, prosím, pište emailem jednotlivým vedoucím.

 

  1. turnus: 1. 7.- 5. 7. 2019 (S Míšou a Katarínou)

– kontakt na vedoucí: Michaela Kárníková – karnikom@centrum.cz

 

  1. turnus: 8. 7. – 12. 7. 2019 (Zábavně pohybové aktivity)

– kontakt na vedoucí: Zuzana Kočířová – zuza.kocirova@gmail.com

 

  1. turnus: 22. 7. – 26. 7. 2019 (Středověk)

– kontakt na vedoucí: Pavla Pazderová Merlinová – pazderovamerlinova@seznam.cz

 

  1. turnus: 29. 7. – 2. 8. 2019 (Piráti)

– kontakt na vedoucí: Tereza Hussarová – hussarova@gmail.com

 

 

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba co nejdříve odevzdat příslušnému vedoucímu. Vyplňujte, prosím, pečlivě, abych pro Vás mohla připravit další dokumenty.

 

Neváhejte a přihlašujte děti a klidně přeposílejte a šiřte mezi své kamarády a známé! :-)

 

Už se na Vás a Vaše děti moc těšíme!

 

Za celý táborový tým zdraví

Zuzana Kočířová, manažerka projektu Děti v akci II!