Buďánek na výletě

Ve středu jsme s maminkami a dětmi z Buďánka strávili krásné dopoledne v Lidickém dvoře nedaleko Slaného. Traduje se, že základy dvora pocházejí z 15 století, sousedí s kostelíkem sv. Jakuba Většího z 13.století a v 19. století se tu našel poklad českých denárů a jiných mincí, pocházející až z doby knížete Svatopluka I. Děti i maminky si mohly pohladit a nakrmit kozičky a ovečky a také se mohly svézt na veliké kobylce Fibilce,což řada z nich bez bázně využila. V květnu náš čeká vyrábění z keramiky, kde se jistě sejdeme také v hojném počtu neboť jste srdečně zváni. Lucka