Klub Děti v akci

V Klubu je pro děti 4. a 5. třídy široká nabídka stolních her, výtvarných, sportovních a rukodělných aktivit, máme zde i skromnou knihovničku, pořádáme celoodpolední workshopy a zapojujeme se do akcí Obce Zákolany. Děti nejsou do ničeho nuceny, záleží čistě na jejich uvážení, co za aktivitu si vyberou a jak budou trávit svůj volný čas.

Provoz klubu

Ranní 6:00 – 8:00
Odpolední 13:00 – 16:30 pro děti ze 4. a 5. třídy
16:30 – 18:00 pro všechny děti z 1. stupně ZŠ

O letních prázdninách zajišťujeme 4 týdenní turnusy příměstských táborů.

Letní příměstské tábory Děti v akci II.!

Již třetím rokem v rámci dětského klubu nabízíme 4 turnusy letních příměstských táborů. Naše příměstské tábory probíhají vždy od pondělí do pátku, od 8 do 18 hodin. Díky financím z dotace tuto službu rodičům poskytujeme zdarma, platí se jen symbolický příspěvek na vstupné, výlety a podobně (dle programu tábora).

Hlásit můžete děti od 1. třídy a není podmínkou, aby navštěvovaly Zákolanskou ZŠ – můžou se tedy přihlašovat všichni, kdo potřebují v létě pro své děti hlídání.

Jelikož se jedná o činnost, která je financována z dotace, je nutné, aby s námi rodiče spolupracovali v administrativních záležitostech. Bude třeba přinést potvrzený speciální formulář od zaměstnavatele, či příslušného úřadu (ÚP, studijní oddělení, ČSSZ), vyplnit Monitorovací list a Smlouvu o péči o dítě na táboře. Všechny tyto dokumenty včas připraví koordinátorka.

V letošním roce jsme připravili tábory v těchto termínech:

  1. turnus: 1. 7.- 5. 7. 2019 (S Míšou a Katarínou)

– kontakt na vedoucí: Michaela Kárníková – karnikom@centrum.cz

  1. turnus: 8. 7. – 12. 7. 2019 (Zábavně pohybové aktivity)

– kontakt na vedoucí: Zuzana Kočířová – zuza.kocirova@gmail.com

  1. turnus: 22. 7. – 26. 7. 2019 (Středověk)

– kontakt na vedoucí: Pavla Pazderová Merlinová – pazderovamerlinova@seznam.cz

  1. turnus: 29. 7. – 2. 8. 2019 (Piráti)

– kontakt na vedoucí: Tereza Hussarová – hussarova@gmail.com

 

O přihlášky si pište emailem jednotlivým vedoucím a řádně vyplněné jim je co nejdříve odevzdávejte.

Pro případné otázky ohledně administrativy a podobně, je pro vás k dispozici koordinátorka projektu Zuzana Kočířová, a to na emailové adrese detivakci@gmail.com nebo na čísle 774099781.

 

Těšíme se na vás! 😊

Vaši vedoucí

V Klubu rádi uvítáme každého, kdo má chuť trávit svůj volný čas s kamarády a v příjemné atmosféře naší klubovny! :-)

Zuza

Zuza Kočířová

manažerka a koordinátorka Klubu Děti v akci

775 037 195
detivakci@gmail.com

Pocházím z malé vesničky na Moravě. Před devíti lety jsem přišla Do Zákolan za prací jako chůva k jedné rodině. Moc se mi tu zalíbilo a už jsem tu zůstala. Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi a tady na to byl prostor, a tak jsem s pomocí obce i školy založila klub. A mám velkou radost, že funguje. Kromě práce s dětmi mě baví různé rukodělné práce, četba, vaření a starost o muže, dceru Dori a obřího psa Mannyho.

Katka

Kateřina Kořínková

vychovatelka v klubu Děti v Akci

Jsem maminkou dvou skvělých holek Sárinky a Marianky, které jsou mými velkými učitelkami, nejen pro práci s dětmi. Práce v dětském kolektivu mě velice baví, je to pro mě prostor něco tvořit, hrát si, smát se a nechávat se dětmi inspirovat. Společně s dcerami a partnerem žijeme v Kovárech, kde je mnoho krásných míst pro procházky a rozjímání v přírodě. Mým velkým koníčkem už osm let je divadlo, jsem členkou divadla V.A.D. a proto jsem ráda, že se s vašimi dětmi letos budu potkávat, kromě klubíku, i v rámci dramatického kroužku ve škole.

Karla

Karla Habartová

vychovatelka v klubu Děti v Akci

Pocházím z města modrých pupků, tedy z Tábora. Na první pohled se může jevit, že mi v žilách koluje šlechtická krev, ale není tomu tak. Modré pupky měli koželuhové, kteří v Táboře žili. Osobně modrý pupek nemám, ale tvoření z kůže mi přirostlo k srdci. Jsem matkou dvou synů a jedné dcery, bydlím v Zákolanech, miluji práci na zahradě a čokoládu.

Naše historie

Klubík Děti v akci! vznikl neoficiálně jako kroužek ve školním roce 2012/13 jako malé odlehčení družině, kde bylo v tu dobu hodně dětí. V pátek odpoledne jsme se scházeli s dětmi ze 4. a 5. třídy. V klubu jsme hráli stolní, bojové, sportovní hry… Základnu jsme měli ve volné třídě ve škole nebo v tělocvičně, ale snažili jsme se hodně chodit ven. Dětí chodilo do Klubu asi 10 a bylo jasné, že v dalších letech počet členů vzroste. Na Obecním úřadě v Zákolanech se našla místnost, která byla nevyužitá a paní starostka ji nechala zrekonstruovat pro potřeby Klubu. Na podzim roku 2013 se práce na klubovně dokončily a v listopadu se slavnostně zahájil provoz klubovny. Od té doby (již čtvrtý rok) fungovala klubovna pro „nedružinové“ děti každý pátek odpoledne, někdy se podařilo i víc odpolední v týdnu. To však záviselo na volném čase vedoucí, protože zatím nebyly finanční prostředky na to zaměstnat někoho v Klubu na celý úvazek. Ve školním roce 2015/2016 byla vyhlášena výzva z MPSV – Operační program – Zaměstnanost, díky které jsme získali dotaci na dvouletý provoz Klubu Děti v akci. Tyto peníze umožnily, aby v klubovně byli každé odpoledne dva vedoucí, kteří budou zajišťovat dohled a program pro děti 4. a 5. třídy.
Služby klubu jsou stále více a více žádané, takže jsme ve školním roce 2017/18 v nové výzvě požádali o další dotaci, abychom s Klubem mohli pokračovat. Dotaci jsme získali, a tak máme finance na provoz na další tři školní roky pod názvem Děti v akci II.

Název projektu: Děti v akci II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007908